CIOP
.. | Kalendarium kampanii | Konkurs Dobrych Praktyk


Mobilna wystawa promująca bhp w przedsiębiorstwach

Jednym z głównych celów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) jest nie tylko prowadzenie badań na rzecz ograniczania zagrożeń w miejscu pracy, ale także popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy na ten temat. Temu celowi idealnie służy forma plakatu i fotografii.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi (FRP) wykorzystuje te środki przekazu, aby promować bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach. Mobilna wystawa promująca bhp w przedsiębiorstwach, przygotowana przez FRP we współpracy z CIOP-PIB i Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) jest prezentowana od 2012 r. w szeregu łódzkich przedsiębiorstw. Zostanie również pokazana w czasie corocznej konferencji sieci Enterprise Europe Network, która odbędzie się w dniach 15-16 październiku br. w Wilnie.

Projekt wystawy został również zgłoszony do organizowanego przez EU-OSHA konkursu OSH Award 2013, w którym uczestniczyć mogą ośrodki Enterprise Europe Network, realizujące inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach.Zaproszenie do współorganizacji wystawy

Na górę strony

Wyszukiwarka
Linia

Patronat:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93