CIOP
.. | Kalendarium kampanii | Konkurs Dobrych Praktyk


Europejski  Konkurs Dobrych Praktyk

Europejski Konkurs Dobrych Praktyk jest jednym z głównych elementów kampanii „Partnerstwo dla prewencji”. Jego celem jest promowanie najlepszych przykładów współpracy kadry menedżerskiej i pracowników na rzecz bezpieczeństwa oraz przywództwa w zakresie bezpieczeństwa  pracy. Konkurs jest organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) https://osha.europa.eu/pl we współpracy z  państwami członkowskimi oraz krajem, pełniącym rolę przewodniczącego Rady UE.

Kto może wziąć udział

Do udziału w  konkursie zaproszeni są wszyscy europejscy pracodawcy, pracownicy, specjaliści  ds. BHP i inne osoby, które zapewniają wsparcie i informacje w swoim miejscu  pracy. Zgłoszenia dotyczące dobrych praktyk będą przyjmowane od przedsiębiorstw lub organizacji z państw członkowskich UE, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Bałkanów Zachodnich i Turcji.

Jury wybierze te przykłady dobrych praktyk, które zostały już wdrożone i, dzięki współpracy  kadry kierowniczej z pracownikami, odniosły sukces w promowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Od zwycięzców oczekuje się silnego przywództwa w zarządzaniu i aktywnego zaangażowania pracowników w kwestie związane z BHP. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach, osobno dla firm zatrudniających powyżej i poniżej 100 pracowników.

Co należy przedstawić we wniosku

Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Na pierwszym z nich zgłoszenia przechodzą przez  proces selekcji na szczeblu krajowym, a następnie przekazywane są do  europejskiego jury, które wybiera zwycięzców. Jury wybierze najlepsze przykłady  współpracy pracowników, ich przedstawicieli i pracodawców i wynikających z tego  wzajemnych korzyści. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie Dobrych Praktyk  powinien wykazać prawdziwe i skuteczne zdolności przywódcze oraz zaangażowanie pracowników, efektywność w podejmowanych działaniach, pełne poparcie kadry  kierowniczej i ich przedstawicieli, a także możliwość przeniesienia rozwiązań  do innych miejsc pracy. Przykłady praktycznych działań kadry kierowniczej mogą  zostać wzbogacone  dowodami na to, że pracownicy są w swoich działaniach doceniani. Jak pokazują badania, na wyniki działań w zakresie BHP wpływa w dużej mierze sposób, w jaki menedżerowie  traktują swoich podwładnych, czy dany zakład pracy zapewnia środki finansowe i czas, aby skutecznie przeszkolić pracowników, organizując szklenia we własnym zakresie lub zatrudniając wykwalifikowanego w tym zakresie specjalistę. Udział pracowników w zarządzaniu BHP może  obejmować konsultacje dotyczące strategii i praktyki w powyższej dziedzinie, pełne współdziałanie pracowników z pracodawcami, czy też skuteczną i otwartą komunikację między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Przykłady dobrej  praktyki nie powinny zawierać wyłącznie realizacji celów komercyjnych, dot. to szczególnie wyrobów, narzędzi i usług, które są lub mogłyby być sprzedawane.

Jak wziąć udział

Konkurs Dobrych Praktyk jest koordynowany na szczeblu krajowym przez krajowe punkty centralne Agencji - w Polsce tę funkcję pełni CIOP-PIB.

Do udziału zachęcani są indywidualni przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i organizacje należące do łańcucha dostaw produktu, sprzętu i personelu, organizacje oferujące szkolenia, przedstawiciele sektora oświaty, organizacje pracodawców,  stowarzyszenia handlowe, związki zawodowe i organizacje pozarządowe oraz  ośrodki racjonalne lub lokalne zajmujące się profilaktyką bhp i ubezpieczeniami, a także inne organizacje współpracujące. Każde z państw biorących udział w konkursie wybierze dwóch zwycięzców krajowych, którzy następnie wezmą udział w konkursie międzynarodowym.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 28 września 2012 r.

Nagrody

Zwycięzcom na  poziomie ogólnoeuropejskim nagrody zostaną przyznane podczas ceremonii  zaplanowanej na wiosnę 2013 roku. Jeśli laureatem konkursu będzie przedsiębiorstwo, nagrodę otrzymają zarówno przedstawiciel kadry kierowniczej, jak i przedstawiciel pracowników. Dodatkowo informacje o nagrodzonych wnioskach i ich autorach zostaną opublikowane w specjalnie wydanej publikacji, która będzie zamieszczona na stronie internetowej EU-OSHA i rozprowadzana w dużym nakładzie w całej Europie.

Na poziomie krajowym przewidziane są nagrody rzeczowe: czytniki e-booków i 2-letnia  prenumerata  miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”.

Informacji na temat konkursu udziela

Krajowy Punkt Centralny
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
CIOP-PIB
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 22 623 36 77
E-Mail: focalpoint.pl@ciop.pl
Osoby do kontaktu:
Aneta Granda, Wioleta Klimaszewska

Ultka konkursu Dobrych Praktyk

Na górę strony

Wyszukiwarka
Linia

Patronat:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93