Human ComfortWentylacja indywidualnaPodstawową zaletą wentylacji indywidualnej jest zwiększenie efektywności wentylacji oraz zapewnienie czystego środowiska w najbliższym otoczeniu człowieka. W pomieszczeniach zamkniętych, w których są spełnione normy higieniczne odnośnie ilości świeżego powietrza, użytkownicy często odczuwają dyskomfort wynikający z nieprzyjemnych zapachów, lub też są narażeni na rozprzestrzenianie wirusów i bakterii pochodzących od współpracowników. Dostarczanie świeżego, niezanieczyszczonego powietrza bezpośrednio do strefy oddychania każdego człowieka wpływa na jego komfort i zdrowie, co może przełożyć się również na efektywność jego pracy. Ponadto wraz z możliwością indywidualnego sterowania parametrami powietrza w otoczeniu zwiększa się komfort cieplny każdego z użytkowników. W pomieszczeniach biurowych, gdzie praca wykonywana jest z niską aktywnością fizyczną nawet niewielkie wahania parametrów powietrza mogą wpłynąć na dyskomfort pracowników. Samodzielne dopasowanie własności nawiewanego powietrza do wartości metabolizmu i izolacyjności zastosowanej odzieży pozwoli usatysfakcjonować każdego pracownika i osiągnąć wartość wskaźnika PPD (przewidywany odsetek niezadowolonych) równą 0, podczas gdy obecne standardy określają środowisko jako komfortowe, gdy 90% użytkowników w jest stanie neutralnym (PMV=0). Zaletą, która jest szczególnie istotna patrząc z perspektywy spełnienia wymagań dyrektywy EPBD, jest redukcja zużycia energii do eksploatacji budynku. Dostarczanie świeżego powietrza w ilości niezbędnej dla procesu oddychania człowieka jest znacznie niższe od wartości określonych normatywnie, zatem zmniejszenie ilości powietrza może przełożyć się na zmniejszenie niezbędnej ilości energii przeznaczonej na cele eksploatacji budynku przy jednoczesnym utrzymaniu jakości powietrza w strefie przebywania pracownika na wysokim poziomie. Wentylacja indywidualna również jest układem prostym w montażu, gdyż przewody ścienne są krótkie i łatwo dostępne do inspekcji i czyszczenia. Układ cechuje także duża elastyczność pod względem rozbudowy systemu, którą można rozłożyć w czasie i wraz z oddawaniem pomieszczeń do użytku.

Linia