Human ComfortZespół badawczyDr hab. inż. Anna Bogdan, prof. CIOP-PIB – Pracownia Obciążeń Termicznych, CIOP – PIB, kierownik projektu

Dr inż. Marta Chludzińska  - Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. M. Konarska – Zakład Ergonomii, CIOP-PIB

Mgr inż. M. Zwolińska - Pracownia Obciążeń Termicznych, CIOP – PIB

Małgorzata Kozłowska - Pracownia Obciążeń Termicznych, CIOP - PIB

Linia