Human ComfortAparatura pomiarowa

W ramach projektu prowadzone będą badania nowych rozwiązań PV z wykorzystaniem następującej aparatury badawczej:

Komora klimatyczna dostosowana do badań środowiska umiarkowanego, w szczególności do testowania rozpływu powietrza różnego rodzaju nawiewników i badań z udziałem ochotników (zakres temperatury +15 do +35oC, prędkość powietrza 0,1 – 1,5m/s, wilgotność względna powietrza 20 – 80%).Rys. Wnętrzne komory klimatycznej do badań w środowisku umiarkowanym


Manekiny termiczne, umożliwiające badanie wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem, bez potrzeby prowadzenia badań z udziałem ludzi:

Diana Jest to ‘duński’ typ manekina termicznego, wyprodukowany przez firmę PT TEKNIK. Diana to 16 segmentowy manekin o kształcie powierzchni kobiety, umożliwiający symulację wymiany ciepła w następujących trybach: stała temperatura powierzchni, stała moc dostarczana do manekina, zmienna temperatura i moc dostarczana do segmentów w zależności od warunków w otoczeniu oraz odczytywanie parametrów otoczenia.Rys. Manekin termiczny Diana  podczas badania komfortu cieplnego przy zastosowaniu układu wentylacji indywidualnej


Newton Jest to najnowszy rodzaj manekina termicznego, wyprodukowany przez firmę Measurement Technology Northwest (USA). Newton to 34 segmentowy manekin termiczny o kształcie powierzchni mężczyzny, wyposażony w system symulacji: pocenia, poruszania się oraz oddychania. Newton umożliwia pracę w trybach: stała temperatura segmentów, stała moc doprowadzana do segmentów, zmienna temperatura i moc dostarczana do segmentów w zależności od warunków w otoczeniu oraz odczytywanie temperatury środowiska. W procesie oddychania możliwa jest zmiana częstotliwości oddychania, temperatury i wilgotności wydychanego powietrza.Rys. Manekin termiczny NewtonBogdan. Jest to 23 segmentowy wirtualny manekin cieplny o kształcie ciała rzeczywistego mężczyzny. Manekin opracowany jest w programie FLUENT. Manekin wyposażony jest w oprogramowanie służące do odwzorowania działania układu termoregulacji człowieka poprzez zmianę temperatury powierzchni. Bogdan umożliwia również odczytywanie  odczuć cieplnych lokalnych i ogólnych w danych warunkach środowiska. Rys. Powierzchnia zewnętrzna wirtualnego manekina termicznego


Zestawy mierników mikroklimatu firm Bruel-Kjaer, DeltaOHM umożliwiające badanie poszczególnych parametrów środowiska cieplnego (zimnego, umiarkowanego i gorącego) na stanowiskach pracy, dzięki czemu możliwe jest ich odtworzenie w komorach klimatycznych.

Zestaw termoanemometrów firmy Sensor Electronic umożliwiający pomiar temperatury i prędkości powietrza w 49 punktach jednocześnie w zakresie prędkości 0,05 do 5 m/s oraz  temperatury: -10 do +50 °C.

Aparatura do obiektywnej i subiektywnej oceny wpływu środowiska generowanego przez urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne na parametry związane z produktywnością człowieka. W skład zestawu wchodzi:

Okulograf stosowany do oceny obciążenia (zmęczenia) narządu wzroku pracownika. Analiza poszczególnych parametrów uzyskanych z rejestracji okulograficznej (są to fiksacje, czyli skupienie wzroku na danym elemencie oraz sakady, którymi są szybkie ruchy oka zachodzące pomiędzy kolejnymi fiksacjami) może być podstawą ocena zmęczenia ośrodkowego pracowników związanego z obciążeniem percepcji wzrokowej na przykład w różnych warunkach obciążenia termicznego.

Zestaw testów psychologicznych w skład którego wchodzą: test CZAS REAKCJI ZŁOŻONEJ - pomiar refleksu, test ALS  - pomiar ciągłości uwagi, test SIGNAL  - pomiar uwagi i czujności, test UWAGI Piérona -  pomiar spostrzegawczości, Skala Grandjeana  - skali subiektywnej oceny nastroju i zmęczenia.

Linia