Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
tytuł dział€ Wstecz O poziom wyżej
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Porozumieniu | Obowiązki członków | Członkowie | Instytucje współpracujące | Regulamin Porozumienia PJN | Spotkania Porozumienia PJN | Kontakt | LinkiCzłonkowie


Aktualnie w Porozumieniu reprezentowane są następujące jednostki notyfikowane:

Instytut Włókiennictwa (nr jednostki 1435) http://www.iw.lodz.pl/
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
(nr jednostki 1437) http://www.ciop.pl
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego (nr jednostki 1438) http://www.cnbop.pl
Instytut Przemysłu Skórzanego (nr jednostki 1439) http://www.ips.lodz.pl,
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX (nr jednostki 1475) http://www.moratex.eu/,
Instytut Transportu Samochodowego (nr jednostki 1582) http://its.home.pl/nsite/

Na spotkania oprócz przedstawicieli jednostek notyfikowanych zapraszani są przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organów wyspecjalizowanych współpracujących w zakresie środków ochrony indywidualnej z UOKiK tj. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Handlowej, Wyższego Urzędu Górniczego oraz  Izby Celnej.

Przedstawiciele Jednostek Notyfikowanych uczestniczący w pracach Porozumienia:


L.p.  

Jednostka Notyfikowana

Nr notyfikacji Przedstawiciel
1.Instytut Włókiennictwa1435 Piotr Kantor
2.Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Państwowy Instytut Badawczy
1437 Daniel Podgórski
3.Centrum Naukowo Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
1438 Mariusz Jaworski
4.Instytut Przemysłu Skórzanego 1439 Henryka Mikulska
5.Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX 1475 Elżbieta Solińska
6.Instytut Transportu Samochodowego 1582 Andrzej Makarewicz,
Grzegorz Bielecki
Dariusz Wiśniewski


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP