Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Platformie | Cele | Struktura | Komitet Doradczy | Członkowie | Dokumenty | Prezentacje | Wydarzenia | KontaktPolska   Platforma   Technologiczna
- Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle (PPT-BPP)

PPT - BPP - Struktura

Struktura organizacyjna PPT-BPPZadania Komitetu Doradczego obejmują między innymi  doradzanie w sprawach działalności Platformy  podnoszonych przez Koordynatora i Walne Zgromadzenie,  identyfikowanie głównych wyzwań w zakresie badań  naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz opiniowanie tematyki badań  proponowanej w Strategicznym Programie Badawczym  Platformy i nadzorowanie jego realizacji.

Grupy Robocze działające w ramach Platformy zajmują się obszarami tematycznymi o szczególnym znaczeniu dla przyszłości stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle. Obszary działania poszczególnych Grup są następujące:

GRUPA 1. Technologie redukcji ryzyka zawodowego
       
GRUPA 2. Metody oceny ryzyka i zarządzanie ryzykiem

GRUPA 3. Czynniki ludzkie i organizacyjne w procesach pracy

GRUPA 4. Edukacja i rozwój kultury bezpieczeństwa

GRUPA 5. Zapobieganie poważnym awariom w przemyśle
 


Członkowie PPT BPP: (stan na 5 czerwca 2006 r.)


  • PRZEDSIĘBIORSTWA – 27


  • INSTYTUCJE NAUKOWE – 26


  • ORGANIZACJE PRZEDSIĘBIORSTW – 3


  • ZWIĄZKI ZAWODOWE – 2


  • STOWARZYSZENIA ZAWODOWE – 4


  • STATUS OBSERWATORA – 4


Członkami PPT BPP są również:  Federacja Konsumentów i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP