Środki izolujace cały organizm podlegające ocenie zgodności w CIOP-PIB w obszarze dyrektywy 89/686/EWG:


  1. środki z doprowadzeniem powietrza
  2. środki umożliwiające stosowanie izolującego sprzętu ochrony układu oddechowego
  3. środki umożliwiające doprowadzenie powietrza lub stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego