Środki ochrony układu oddechowego podlegające ocenie zgodności w CIOP-PIB w obszarze dyrektywy 89/686/EWG:


  1. sprzęt oczyszczający do pracy ciągłej, w tym filtrujący, pochłaniający i filtrująco-pochłaniający
  2. sprzęt izolujący do pracy ciągłej,  w tym autonomiczny i stacjonarny
  3. sprzęt ucieczkowy oczyszczający, w tym pochłaniacze i filtropochłaniacze
  4. sprzęt ucieczkowy izolujący, w tym aparaty powietrzne butlowe i regeneracyjne
  5. inne rodzaje sprzętu ochrony układu oddechowego