Środki ochrony słuchu podlegające ocenie zgodności w CIOP-PIB w obszarze dyrektywy 89/686/EWG:


  1. wkładki przeciwhałasowe
  2. nauszniki przeciwhałasowe
  3. hełmy przeciwhałasowe
  4. inne środki ochrony słuchu