Środki ochrony twarzy i oczu podlegające ocenie zgodności w CIOP-PIB w obszarze dyrektywy 89/686/EWG:


  1. okulary
  2. gogle
  3. osłony twarzy, w tym półosłony i przyłbice
  4. tarcze
  5. inne środki ochrony twarzy i oczu