Środki ochrony kończyn górnych podlegające ocenie zgodności w CIOP-PIB w obszarze dyrektywy 89/686/EWG:


  1. rękawice ochronne
  2. ochraniacze palców
  3. ochraniacze dłoni
  4. ochraniacze nadgarstka
  5. ochraniacze nadgarstka i przedramienia
  6. ochraniacze łokcia
  7. ochraniacze przedramienia i ramienia
  8. inne środki ochrony rąk