Środki ochrony głowy podlegające ocenie zgodności w CIOP-PIB w obszarze dyrektywy 89/686/EWG:


  1. hełmy ochronne
  2. hełmy ochronne z wyposażeniem dodatkowym
  3. czapki
  4. czepki i stożki
  5. kapelusze
  6. kaptury
  7. berety
  8. chustki
  9. inne nakrycia głowy