Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Art. 5 pkt. 13)
Notyfikacja - zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny zgodności.