Elementy bezpieczeństwa podlegające ocenie zgodności w CIOP-PIB w obszarze dyrektywy 98/37/WE


  1. Elektroczułe urządzenia zaprojektowane specjalnie do wykrywania osób w celu zapewnienia im bezpieczeństwa (bariery niematerialne, maty czułe na nacisk, detektory elektromagnetyczne itp.)

  2. Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa przy oburęcznym sterowaniu

  3. Automatyczne ochronne osłony ruchome do pras, w tym pras krawędziowych, do obróbki metali na zimno, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem, których ruchome elementy robocze mogą mieć skok większy niż 6 mm i prędkość przekraczającą 30 mm/s