Maszyny podlegające ocenie zgodności w CIOP-PIB w obszarze dyrektywy 98/37/WE


  1. Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do drewna i podobnych materiałów  lub do mięsa i podobnych materiałów:


  2. Strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem

  3. Jednostronne strugarki grubiarki do drewna z ręcznym podawaniem lub odbieraniem

  4. Pilarki taśmowe do drewna i podobnych materiałów oraz do mięsa i podobnych materiałów, wyposażone w stały lub ruchomy stół lub wózek z ręcznym podawaniem lub odbieraniem

  5. Obrabiarki kombinowane do drewna i podobnych materiałów, w których skład wchodzą obrabiarki wymienione w pkt. 1-4 i 7

  6. Wielowrzecionowe czopiarki do drewna z ręcznym posuwem

  7. Frezarki pionowe dolnowrzecionowe z posuwem ręcznym, do drewna i podobnych materiałów

  8. Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna

  9. Prasy, w tym prasy krawędziowe, do obróbki metali na zimno, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem, których ruchome elementy robocze mogą mieć skok większy niż 6 mm i prędkość przekraczającą 30 mm/s