Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Status prawny | Struktura organizacyjna i kompetencje | Akty prawne | Załatwianie spraw | Majątek

Struktura własnościowa:

państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym posiadająca osobowość prawną, prowadząca samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

[ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Dz. U. Nr 17, poz. 139), ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach  badawczych (Dz. U. 2010 r. Nr 96 poz. 618)];

Majątek:

prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz własność położonych na nich budynków w Warszawie i Łodzi, aparatura naukowa oraz pozostałe środki trwałe, materiały, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa obrotowe.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93