CZYNNIK MATERIALNY ZWIĄZANY Z CZYNNOŚCIĄ wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku oznacza maszynę, narzędzie lub inny przedmiot, używany przez poszkodowanego w chwili, gdy uległ on wypadkowi. Uwaga: Ten czynnik materialny może, ale nie musi powodować wypadku i/lub urazu. Jeżeli występuje kilka czynników materialnych związanych z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku, to powinien zostać wskazany czynnik materialny najbliżej powiązany z wypadkiem.
CZYNNIK MATERIALNY ZWIĄZANY Z ODCHYLENIEM to maszyna, narzędzie, obiekt, itp., który ma bezpośredni związek z odchyleniem Uwaga: Jeśli z odchyleniem związanych jest kilka czynników materialnych, to wówczas musi być wskazany ostatni z tych czynników materialnych.
CZYNNOŚĆ WYKONYWANA PRZEZ POSZKODOWANEGO W CHWILI WYPADKU to czynność wykonywana przez poszkodowanego w sposób zamierzony bezpośrednio przed wypadkiem
MIEJSCE POWSTANIA WYPADKU to miejsce, w którym przebywał poszkodowany w chwili wypadku (może to być zarówno pomieszczenie pracy jak i inne miejsce).
ODCHYLENIE to wydarzenie, które wywołało wypadek. Jeśli wypadek nastąpił w wyniku szeregu następujących po sobie wydarzeń, to powinno zostać zarejestrowane ostatnie z tych wydarzeń
PROCES PRACY to podstawowy rodzaj pracy, wykonywanej przez poszkodowanego w czasie, kiedy wypadek miał miejsce
RODZAJ URAZU - Uwaga: Jeżeli w wyniku wypadku następuje szereg urazów, jako „Rodzaj urazu” wymienia się ten, którego skutki dla poszkodowanego są najpoważniejsze. Jeżeli takiego urazu nie można wyraźnie wskazać, należy jako” rodzaj urazu” zarejestrować „Urazy wielokrotne”.
WYDARZENIE POWODUJĄCE URAZ opisuje, w jaki sposób poszkodowany doznał urazu (fizycznego bądź psychicznego), spowodowanego przez czynnik materialny.
ŹRÓDŁO URAZU to obiekt, kontakt z którym stał się przyczyną urazu (fizycznego lub psychicznego)