Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | INFOCHRON CE

INFOCHRON CE

INFOCHRON CE   -  Informator - Środki Ochrony Indywidualnej
wersja elektroniczna na płycie CD

Elektroniczny informator INFOCHRON CE  został opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badzwczym w celu ułatwienia dokonywania doboru środków ochrony indywidualnej. Informator jest niezbędny dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy, zaopatrzenia oraz osób odpowiedzialnych za nadzór nad warunkami pracy.  

Środki ochrony indywidualnej należą do wyrobów bezpośrednio chroniących użytkownika w środowisku pracy i mają charakter ochrony biernej. Są one stosowane wtedy, gdy zmiany techniczno-organizacyjne w produkcji lub zastosowanie środków ochrony zbiorowej (np. zmiany w technologii, hermetyzacja maszyn i urządzeń, wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń, automatyzacja i robotyzacja produkcji) nie wyeliminują lub nie zmniejszają zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.  Informator INFOCHRON CE dzięki rozbudowanej bazie wyrobów zawierającej ponad 1560 kart wzorów wszystkich typów środków ochrony indywidualnej, umożliwia dostęp do wiedzy na temat najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych tych środków, o wysokich parametrach ochronnych  i komforcie użytkowania.

W informatorze INFOCHRON CE zawarto:

  • wykaz wzorów środków ochrony indywidualnej posiadających certyfikaty oceny typu WE (stan aktualny na dzień 30.06.2010 r.)
  • ­karty zawierające opis wszystkich wzorów środków ochrony indywidualnej zgodnie z wymienionym wykazem, wraz z ich zdjęciami

Dla każdego ze wzorów przypisano również odpowiednie kody, umożliwiające sortownie kart wyrobów według konstrukcji środków ochrony indywidualnej oraz ich przeznaczenia.

Dla każdego wzoru zawartego w bazie opracowano karty zawierające informacje:
  • ­ nr certyfikatu;
  • ­ nazwę i typ wyrobu;
  • ­ adres i nazwę producenta lub upoważnionego przedstawiciela;
  • ­ podstawowe parametry ochronne (klasy lub stopnie ochrony);
  • ­ ogólny opis wyrobu;
  • ­ opis znakowania;
  • ­ numery norm, których wymagania wyrób spełnia;
  • ­ fotografię wyrobu

Informator o środkach ochrony indywidualnej - INFOCHRON CE jest obecnie dostępny w wersji elektronicznej na płycie CD i zawiera komplet 1563 kart opracowanych na podstawie certyfikatów oceny typu WE wydanych do 30.06.2010 r.

Dane zawarte w bazie będą aktualizowane okresowo.

Cena informatora  INFOCHRON CE wynosi  120  zł brutto  (zawiera 23% VAT)


Zamówienia, zawierające nazwę i adres odbiorcy, numer NIP oraz imię i nazwisko zamawiającego, prosimy kierować na adres Instytutu lub za pośrednictwem faxu (+4822 623 36 93) bądź poczty elektronicznej (kancelaria@ciop.pl)
Płatne przelewem po otrzymaniu faktury. Przesyłka może być wystawiona na Państwa życzenie za zaliczeniem pocztowym

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93