Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Badawcze | Pomiarowe - wzorcowanie | Eksperckie | Szkoleniowe | Informacyjne | Badania psychologiczne kierowców

Zespół Laboratoriów Badawczych

BADANIA


Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP–PIB posiada akredytację w ramach krajowego systemu oceny zgodności od dnia 15 listopada 1995 r. W ramach udzielonej akredytacji działalność laboratoriów badawczych Instytutu obejmuje następujące dziedziny:

 • badania wyrobów dla potrzeb ich certyfikacji:

  • badania środków ochrony indywidualnej (środki ochrony słuchu, układu oddechowego, głowy, rąk, nóg, odzież ochronna, sprzęt ochrony oczu i twarzy, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości),

  • badania środków ochrony zbiorowej (bezdotykowe urządzenia ochronne, oburęczne urządzenia sterujące, obudowy urządzeń elektrycznych),

  • badania maszyn i urządzeń produkcyjnych (obrabiarki do drewna, pilarki przenośne z piłą łańcuchową),

 • badania parametrów środowiska pracy oraz czynników związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników:

  • pomiary parametrów wibroakustycznych, mikroklimatu, promieniowania laserowego, pól elektromagnetycznych na stanowiskach pracy,

  • pomiary stężenia szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy,

  • pomiary parametrów fizjologicznych człowieka w środowisku pracy (wydatek energetyczny).


Pełny zakres akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB nr AB 038 jest dostępny na stronie: AB 038


Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB tworzą pracownie wchodzące w skład zakładów naukowo-badawczych Instytutu:
 1. Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych:
 2. Zakład Techniki Bezpieczeństwa:
 3. Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych:
 4. Zakład Ergonomii:
 5. Zakład Bioelektromagnetyzmu:
 6. Zakład Ochron Osobistych:

Zapraszamy do współpracy

ELEKTRONICZNA ANKIETA OCENY LABORATORIUM

Kontakt:

mgr inż. Kinga Makuła
Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
kimak@ciop.pl, tel.: 22 623 32 90, fax: 22 623 32 91

mgr inż. Grażyna Szlagowska
Kierownik Sekcji Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych
grszl@ciop.pl, tel.: 22 623 46 53, fax: 22 623 36 93Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93