Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE Z UKŁADEM ELEKTRONICZNYM "BILSOM 707 IMPACT"
Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1995.10.03
Nr rejestracyjny: S-09-082.Z

Zastosowanie
Nauszniki przeciwhałasowe z układem elektronicznym są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie objętych obowiązkiem stosowania helmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 104 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 109 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 116 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.
Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki składają się z dwóch czasz tłumiących i sprężyny dociskowej. Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej oraz wykładziny tłumiącej.
Nauszniki mają specjalny filtr, który umożliwia porozumiewanie się. Wewnątrz prawej czaszy tłumiącej znajdują się potencjometry służące do regulacji wzmocnienia poziomu dźwięku oddzielnie dla każdego ucha, co jest istotne, gdy użytkownik ma ubytki słuchu. Natomiast wówczas, gdy występują takie głośne impulsy dźwiękowe, jak wystrzały czy uderzenie młota, wzmocnienie układu elektronicznego automatycznie wyłącza się, chroniąc w ten sposób słuch, a następnie powraca do normalnego poziomu.
Skorupa jest wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Poduszka uszczelniająca składa się ze sztywnego, podtrzymującego pierścienia w kolorze żółtym, wciskanego w obrzeże skorupy. Pokryta jest miękką folią i wypełniona gąbką z tworzywa sztucznego. Wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym sprężyna ma w części środkowej podkładki z gąbki z tworzywa sztucznego. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły.
Na obydwu czaszach jest wytłoczony napis "Bilsom" oraz są umieszczone czarne naklejki z białym nadrukiem: "Bilsom 707 IMPACT".
W lewej czaszy od strony zewnętrznej znajduje się miejsce na baterię (9V). U spodu prawej czaszy znajduje się pokrętło do włączania układu elektronicznego.

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa nauszników 336 g
Średnia siła docisku 13,7 N
Średnie ciśnienie poduszek uszczelniających 2710 Nm-2

Tłumienie dźwięku Sf i odchylenie standardowe sf (wyznaczone przy wyłączonym układzie elektronicznym zgodnie z normą ISO 4869):
Częstotliwość
f[Hz]
631252505001000 2000 4000 8000

Tłumienie dźwięku Sf
[dB]

17,7

14,1

20,4

28,6

33,7

31,3

42,2

35,3

Odchylenie standardowe sf
[dB]

3,8

2,9

2,7

2,6

2,6

2,5

3,7

4,3

Tłumienie nauszników przeciwhałasowych Zk:
Klasa widma hałasu12345

Zk[dB]

30

27

25

21

17

Tłumienie szacunkowe nauszników przeciwhałasowych Zr wynosi 27 dB.
Wartości H, M, K, SNR (wyznaczone zgodnie z normą ISO 4869-2) wynoszą: H = 31 dB; M = 27 dB; L = 19 dB; SNR = 29 dB.

Sposób użytkowania
Nauszniki przeciwhałasowe należy założyć na głowę w taki sposób, aby elementy dźwiękoczułe były usytuowane z przodu, a następnie ustawić położenie czasz tłumiących na sprężynie tak, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czas tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W celu korzystania z układu elektronicznego należy do zagłębienia w lewej czaszy włożyć baterię, a następnie użyć pokrętła znajdującego się u spodu prawej czaszy.
W celu regulacji wzmocnienia poziomu dźwięku należy odpowiednio ustawić potencjometry znajdujące się wewnątrz prawej czaszy- lewy potencjometr służy do wzmocnienia poziomu dźwięku dla prawego ucha, a prawy dla lewego ucha.
Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, a zwłaszcza poduszek uszczelniających, które należy wymieniać co 3 miesiące.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP