Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zespół Laboratoriów Badawczych | Zespół Laboratoriów Wzorcujących

Zespół Laboratoriów Badawczych

Ogólne kierunki działalnościZespół Laboratoriów Badawczych realizuje badania wyrobów w celu ich certyfikacji oraz badania parametrów środowiska pracy.

Laboratoria badawcze Instytutu działają w ramach systemu zarządzania spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025  "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Kompetencje techniczne laboratoriów badawczych, wysoki poziom jakości realizowanych zleceń i wiarygodność osiąganych wyników potwierdza posiadany od dnia 15 listopada 1995 r. certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 038.

W skład Zespołu Laboratoriów Badawczych wchodzą następujące zakłady i pracownie Instytutu:

 1.   Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych:
       Pracownia Zwalczania Hałasu
       Pracownia Drgań Mechanicznych
 2.   Zakład Techniki Bezpieczeństwa:
        Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
        Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych
        Pracownia Promieniowania Optycznego
 3.   Zakład Zagrożeń Chemicznych , Pyłowych i Biologicznych:
        Pracownia Metod Chromatograficznych
        Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji
 4.    Zakład Ergonomii:
        Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy
        Pracownia Obciążeń Termicznych
 5.    Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych
 6.    Zakład Ochron Osobistych:
        Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego
        Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed
        Upadkiem z Wysokości
        Pracownia Odzieży Ochronnej
        Pracownia Ochron Oczu i Twarzy
        Pracownia Ochron Rąk i Nóg

Zakres akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych obejmuje:

1. Badania wyrobów dla celów ich cerytfikacji:
  • środków ochrony indywidualnej oraz materiałów stosowanych do ich produkcji
  • środków ochrony zbiorowej oraz materiałów i elementów stosowanych do ich produkcji
  • maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz ich podzespołów
  • drabin ogólnego przeznaczenia
  • narzędzi izolowanych i izolacyjnych

2. Badania parametrów i czynników związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia pracowników:
  • parametrów wibroakustycznych, mikroklimatycznych, oświetlenia, promieniowania podczerwonego oraz pól elektrycznych i magnetycznych na stanowiskach pracy
  • stężeń szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy
  • parametrów fizjologicznych człowieka w środowisku pracy

KONTAKT
Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych
mgr inż. Kinga Makuła
e-mail: kimak@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93