Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | STER | PRO-M | MIKRO-BHP | DOBÓR | KRECIO | INFOCHRON CE | TLEN | MULTIEDU-BHP | PAKIET EDUKACYJNY dla UCZELNI WYŻSZYCH | DOBOS3 | PODULT | BHP-AKK | ankieta oceny laboratorium

TLEN  - Ochrona układu oddechowego - poradnik multimedialny

PORADNIK MULTIMEDIALNY  TLEN  - OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO opracowano w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badzwczym, aby ułatwić pracodawcom oraz służbom odpowiedzialnym za stosowanie sprzętu ochronnego i realizację zadań w tym zakresie.
Jest on pomocny w procesie kształtowania świadomości i kultury bezpieczeństwa użytkowników środków ochrony indywidualnej.W PORADNIKU zawarto następujące elementy wspomagające prawidłowy dobór środków ochrony układu oddechowego:

 • KOMPUTEROWY PROGRAM DOBORU
  • Komputerowy program doboru sprzętu ochrony układu oddechowego umożliwiający łatwy i automatyczny dobór odpowiedniego sprzętu do zagrożeń występujących w środowisku pracy.
 • ZASADY DOBORU I UŻYTKOWANIA
  • Poradnik, przygotowany w formie pomocy tekstowej, umożliwiający natychmiastowy dostęp do wybranych zagadnień, zawiera zasady doboru i użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego z uwzględnieniem: charakterystyki czynników niebezpiecznych i szkodliwych skutków ich oddziaływania na układ oddechowy, klasyfikacji, zasad jego prawidłowego doboru, stosowania i nadzorowania.
 • PREZENTACJE
  • 4 automatyczne prezentacje zawierające zestawy foliogramów z komentarzami dotyczącymi ochrony układu oddechowego: zagrożeń, doboru, stosowania i nadzorowania sprzętu.
 • FILMY INSTRUKTAŻOWE
  • 14 filmów instruktażowych prezentujących budowę i prawidłowy sposób zakładania i sprawdzania podstawowych typów sprzętu ochrony układu oddechowego.
 • WYKAZ NORM
  • Wykaz wszystkich Polskich Norm dotyczących sprzętu ochrony układu oddechowego, stan na dzień 15.11.2005 r.

Cena poradnika multimedialnego TLEN wynosi  60  zł brutto  (zawiera 23% VAT)


W sprawach związanych z programem prosimy o kontakt z:

mgr Krzysztofem Makowskim
tel. (+48 42) 648 02 27, fax (+48 42) 678 19 15
e-mail: krmak@ciop.lodz.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Ochron Osobistych
ul. Wierzbowa 48,
90-133 Łódź


Zamówienia, zawierające nazwę i adres odbiorcy, numer NIP oraz imię i nazwisko zamawiającego, prosimy kierować na warszawski adres Instytutu:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa,

lub za pośrednictwem faxu (+4822 623 36 93) bądź poczty elektronicznej (kancelaria@ciop.pl)

Płatne przelewem po otrzymaniu faktury. Przesyłka może być wystawiona na Państwa życzenie za zaliczeniem pocztowym

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93